Specijalna četka tanjirasta · Special brushing Saucer
Kod proizvoda · Product code

Sastav: PET telo, čelična žica, PET vlakno

Construction: PET body, steel wire, PET fiber