Specijalna četka za puteve · Special brushing for road
Kod proizvoda · Product code

Sastav: plastično PP telo, plastično vlakno PET, žica

Construction: plastic body PP, plastic fibre PET, wire