Sobna metla plastična ‚‚TISA‚‚ bez drške · Plastic room broom TISA without handles
Kod proizvoda · Product code
19813

Sastav: plastično telo PP, plastično vlakno PET, žica

Construction: plastic body PP, plastic fibre PET, wire